הפורום לקידום הבריאות באשדוד

לאחר שנים רבות בהן נאלצו להרחיק תושבי העיר לצורך קבלת שירותי רפואה וטיפולים רפואיים דחופים, הוקם בשנת 2017 בית חולים ראשון בעיר – בית החולים אסותא.

הרצון לחזק את הקשר בין בית החולים לציבור ולהגביר את המודעות לנושא בריאות הציבור באשדוד ובישראל בכלל, הביא את צחי אבו להקים בשנת 2019 את פורום הידידים לקידום הבריאות באשדוד, או כפי שהוא לרוב מכונה – אשדודים למען אשדוד.

העמותה, שפועלת כיום בניהולו של צחי, פועלת על מנת לקדם את מערכת הבריאות באשדוד, ובכלל זה להגביר את מודעות התושבים לזכויותיהם בנושאי בריאות, ולסייע במימושן באמצעות פיתוח משאבים ושיפור הנגישות.

מיום הקמתו פועל הפורום בדרכים מגוונות, שנועדו לאפשר לתושבי אשדוד לקבל שירותי בריאות טובים ומתקדמים ועוד, הן באמצעות גיוס משאבים לצורך רכישת מכשור חדשני, והן באמצעות פיתוח מלגות לסטודנטים ועידוד מחקרים פורצי דרך ותחומים אחרים הקשורים בבית החולים.

כמה מאפיקי פעילותו הנוכחיים של הפורום:

  • הקמת מערך בדיקות קורונה חינם לציבור
  • תרומת מחשבים ניידים לבית החולים על ידי משפחת אבו
  • גיוס סכומים מקהילות התורמים לצורך רכישת תמריצים וחבילות שי לעידוד הצוותים הרפואיים והמאושפזים
  • פתיחת מרכז להשאלת ציוד רפואי ומתן תרופות שלא בסל הבריאות
  • העברת תמיכות בגובה של למעלה ממלין שקלים לצורך פיתוח בית החולים

כמה מאפיקי הפעילות המתוכננים לעתיד הקרוב:

  • הקמת מערך גיוס כפסים בארץ ובחו"ל לטובת רכישת ציוד רפואי יקר ערך ולהקמת קרן לסיוע ברכישת תרופות שינן בסל הבריאות עבו אלו שידם אינן משגת
  • הקמת קרן למלגות ללימודים במקצועות הרפואה והמערך המסייע עבור תושבי אשדוד והסביבה
  • בתכנון – המטרה היא להקים מערך תורמים כדי להגדיל את היכולת של הפורום לקדם את נושא הבריאות באשדוד