אנרגיה - מבוא

משחר ימיה של אבו יחיאל, תחום התמחותה העיקרי של החברה היה נדל"ן. במשך שנים רבות צברה החברה מומחיות בסוגים שונים של פרויקטי נדל"ן – מבניית מתחמים פרטיים ומסחריים, דרך רכישה של נכסים מניבים, ועד לרכישה של קרקעות מניבות והשבחתן.

בשנים האחרונות פניה של החברה מופנות קדימה אל עבר העתיד, כאשר תחום האנרגיה, ובפרט אנרגיה ירוקה, מהווה נדבך משמעותי בתכניות האב שלה.

במסגרת החיפוש המתמיד אחר אפיקי השקעה חדשים, זיהתה החברה את ההזדמנות לרכישת מסופי הדלק של חברת פי גלילות מידי יצחק תשובה וגורמים נוספים. עסקת זו, בשילוב עם ניסיונו האישי של צחי אבו – מנכ"ל החברה, עם תחום האנרגיה והאנרגיה הירוקה, הניבו לחברה דריסת רגל משמעותית בתחום זה.

אנו רואים פוטנציאל גדול מאד בתחום, ומחפשים באופן שוטף אפשרויות להרחיב את הפעילות הקיימת ולהתרחב לפעילויות נוספות בתחום.