תכנון ופיתוח קרקעות

בשנים האחרונות שופעת אשדוד בפרויקטים חדשים של מתחמי מגורים ומסחר, כחלק מתהליך הפיתוח המואץ שעוברת העיר. מה שעומד מאחורי ההצלחה של כל פרויקט מהסוג הזה הוא תכנון נכון של התשתית שעליה הוא מוקם – מבחירה נכונה של האזור ועד לתוואי הסביבתי שמקיף את הפרויקט.

רכישה והשבחה של קרקעות באשדוד הייתה מהמשימות המרכזיות של יחיאל אבו עוד מתחילת דרכה של החברה, כחלק מהחזון לפתח את העיר. בשנים האחרונות, לצד רכישה והשבחה של קרקעות שונות בעיר, לוקחת אבו יחיאל חלק משמעותי בתכנון ובפיתוח רובעים שונים בעיר, ובמקביל מתפתחת לאזורים נוספים בארץ.

את פעילות ניהול הקרקעות בקבוצת אבו יחיאל תופסת חברת 'קבוצת בוני ערים בע"מ' (קי.בי.ע), שנרכשה בשנת 2008 על ידי יחיאל אבו. במסגרת הרכישה, הועברה החברה וכלל הקרקעות שבאחזקתה לידי קבוצת אבו יחיאל, וכן נרכשו קרקעות נוספות מרשות מקרקעי ישראל, במטרה להמשיך ולפתח את העיר אשדוד וליזום פרויקטים למגורים בעיר ומחוצה לה.

חטיבת הקרקע מהווה חלק בלתי מבוטל בעוצמה הפיננסית של החברה, שמאפשרת לה להתנהל באופן עצמאי ולהעניק פתרונות מגורים איכותיים מבלי להיות תלויה בכוחות השוק.

קי.בי.ע – פרופיל חברה

קי.בי.ע היא חברה ותיקה שמחזיקה בקרקעות היסטוריות בהיקף של יותר מ־1,000 דונם באשדוד ובנכסים מניבים בעיר המיועדים למסחר, מגורים ותעסוקה, והיא בעלת תרומה משמעותית לפיתוח העיר אשדוד.

התמחותה של החברה באה לידי ביטוי בזיהוי הקרקעות בעלות פוטנציאל הצמיחה הגבוה ביותר, רכישתן מרשות מקרקעי ישראל או גורמים פרטיים, השבחתן והפיכתן מקרקעות חקלאיות לקרקעות הניתנות לבנייה.

החברה לקחה חלק משמעותי בהקמת העיר אשדוד ובהכנת תכנית המתאר שלה בשנת 1956, ועד היום היא מעורבת בתהליכים שונים של פיתוח העיר, ובבנייה של שכונות רובעים שונים. בשנים האחרונות החלה החברה לממש את הקרקעות שמוחזקות על ידה, המצויות בתהליכים שונים של פיתוח. רובן ימכרו בשלב הבא ליזמים לצורך בנייה ופיתוח העיר בתחומי המגורים,המסחר, המלונאות והתעשייה.