פיתוח העיר והקהילה - מבוא

כחברה משפחתית ששורשיה נטועים עמוק בלב העיר, חלק משמעותי מהצמיחה של אבו יחיאל הגיע מתוך החיבור החזק לעיר אשדוד, כמי שמהווה את מרכז הפעילות העסקית של החברה.

לצד חלק פעיל בבניית העיר לאורך עשרות השנים הארונות, לוקחת אבו יחיאל חלק בפרויקטים חברתיים והתנדבותיים שונים שמטרתם לחזק את הקהילה המקומית, להדביק פערים חברתיים ולקדם את העיר. כחלק מכך, ידועה החברה כתורמת ותיקה בקהילה, באמצעות סיוע למשפחות מעוטות יכולת והפעלת מפעלי חסד לנזקקים בחגי ישראל, ועד לתרומות למוסדות ציבוריים כמו בית החולים, בית הכנסת ואחרים.